O nas

 • Funkcjonujemy na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Szczecina.

 • Jesteśmy spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000053200.

  Dane rejestrowe: "ZARZĄDCA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Siedziba: 70-201 Szczecin, ul.Wyszyńskiego 14.
  NIP: 852-23-07-351
  Regon: 812076629

 • Nasi pracownicy posiadają licencje zarządcy nieruchomości, świadectwo uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia budowlane.

 • Gwarantujemy profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz wysoką jakość świadczonych usług. Naczelną dewizą firmy jest działanie w interesie naszych klientów z poszanowaniem obowiązującego prawa.

Nasza oferta

Pełna obsługa księgowa nieruchomości

Sposób ewidencji jest dostosowany do zasad prowadzenia ewidencji księgowej, w tym kosztów oraz zaliczek wnoszonych przez właścicieli określonych przez Wspólnotę Mieszkaniową – zgodnie z podjętą uchwałą w tym zakresie. Preferujemy jednak i polecamy dla Wspólnot prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (sprawozdanie finansowe w formie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacja dodatkowa). Obsługę finansowo – księgową prowadzimy przy użyciu systemów komputerowych.

Obsługa techniczna

w zakresie prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji oraz nadzór nad realizacją robót w zakresie utrzymania, konserwacji i remontów nieruchomości.

Reprezentowanie ogółu właścicieli na zewnątrz w ramach udzielonych pełnomocnictw

Obsługa biurowa Wspólnoty

(w tym także zebrań właścicieli)

Prowadzenie windykacji

należności Wspólnoty

Ponadto zapewniamy stałą obsługę Wspólnoty na wynegocjowanych warunkach cenowych w zakresie:

 • Obsługi bankowej
 • Ubezpieczenia nieruchomości
 • Konserwacji i remontów części wspólnych nieruchomości
 • Utrzymania czystości w nieruchomości i wokół niej
 • Pogotowia lokatorskiego
 • Usług kominiarskich, domofonowych i przeglądów technicznych
 • Rozliczanie mediów

Szczegółówy zakres obowiązków określa stosowana umowa.


Oferty i przetargi

„Zarządca” sp. z o.o. poszukuje firmy świadczącej usługi konserwacyjne (naprawy, wymiana, usuwanie awarii) w zarządzanych nieruchomościach. Zakres świadczenia usług obejmuje roboty:


 • dekarsko-blacharskie
 • murarskie
 • stolarsko-ciesielskie
 • ślusarskie
 • instalacyjne (wod-kan, gaz, c.o.)
Podstawę rozliczeń robót stanowi kosztorys powykonawczy, sporządzony przez wykonawcę na podstawie obowiązujących cenników KNR. Ponadto informujemy, że oprócz robót konserwacyjnych istnieje możliwość zlecania robót jednorodnych o większym zakresie prac. Oferty prosimy składać na adres mailowy biuro@zarzadca.szczecin.pl lub bezpośrednio w sekretariacie firmy pok. 131 - I piętro w terminie do dnia 15.09.2018r.


Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Jagiełły 6 front w Szczecinie oferuje sprzedaż powierzchni strychowej (do 100 m2) z przeznaczeniem na jeden lokal mieszkalny.

Galeria

Kontakt

„Zarządca” Spółka z o.o.

ul. Wyszyńskiego 14
70-201 Szczecin

Centrala

Tel. 91 48 93 631, 91 48 93 632, 91 48 93 549

Fax: 91 48 93 630

Jan Zboiński

Prezes zarządu

tel. 91 48 93 631

Marzena Dubis

Dyrektor

tel. 91 48 93 631

Anna Zajączkowska

Główny Księgowy

tel. 91 48 93 631 (wew. 104)

Danuta Pietrzak

Główny Specjalista ds. Techniczno-Ekspoatacyjnych

tel. 91 48 93 631/32 (wew. 105)

Edyta Jasińska

Ewidencja opłat (Czynsze)

tel. (wew. 201)

Leszek Janiak

Inspektor Nadzoru ds. Remontowo – Konserwacyjnych

tel. 91 48 93 631/32(wew. 503)


Rozliczanie mediów:

Urszula Kasprzak

tel. (wew.501)


Sławomir Dubis

tel. (wew.502)


Dział wspólnot:

Iwona Solich

tel. (wew.402)


Natalia Lapaj

tel. (wew.401)


Dział techniczny:

Lech Kowalik

tel. (wew.301)


Dorota Przychodzień

tel. (wew.302)


Dorota Szymczak

tel. (wew.303)

Dział księgowości:

Barbara Borkowska

tel. (wew.603)


Liliana Rybińska

tel. (wew.602)


Grażyna Sznauder

tel. (wew.601)


Adres

ul. Wyszyńskiego 14
70-201 Szczecin

Centrala

91 48 93 631, 91 48 93 632, 91 48 93 549
fax 91 48 93 630