• 1613
  • 1614
  • 1615

          INFORMACJA

„ZARZĄDCA” spółka z o.o. ul. Wyszyńskiego 14  Szczecin

informuje , że dzień 02.11.2017r.  ( CZWARTEK )

jest dniem wolnym od pracy.

 

Biuro firmy jest nieczynne.

 

Wszelkie usterki i awarie prosimy zgłaszać do Pogotowia Lokatorskiego  tel. 91/48-80-986 lub 91/48-80-990

top1

 

Funkcjonujemy na rynku od 2000 roku. Zajmujemy się kompleksową obsługą nieruchomości, głównie Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Szczecina.
Nasi pracownicy posiadają licencje zarządcy nieruchomości, świadectwo uprawniające do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz uprawnienia budowlane.

Gwarantujemy profesjonalne zarządzanie nieruchomościami oraz wysoką jakość świadczonych usług. Naczelną dewizą firmy jest działanie w interesie naszych klientów z poszanowaniem obowiązującego prawa.

Serdecznie zapraszamy do współpracy